Op 8 september 2021 overleed CAM icoon Adriaan van Liempt.

Adriaan was een bijzonder mens; een ervaren bestuurder die binnen ons CAM verschillende functies bekleedde. Hij bekleedde niet alleen CAM functies, maar was bestuurslid in veel andere besturen, speelde golf, zeilde 12-voets jol, zat in Lions besturen en diverse stichtingsorganen. Met zij joviale omgang wist hij veel verschillende organisaties voor elkaar te interesseren en mooie einddoelen te bereiken.
Als wedstrijdleider met zijn markante boot Wiepke, was hij voor de Optimisten-C klasse een geweldige kindervriend! Hij legde met veel geduld uit, begeleidde, hield open ”protesthearings” en sloot dan af met voor eenieder een ijsje!
Adriaan was ook een vast lid van onze protestcommissie. Zijn interesse in allen, zijn nimmer aflatende bereidheid tot hulp zullen wij node missen en nimmer vergeten.

Adriaan stond altijd klaar,

Adriaan was uniek!